Привільненська громада

Рівненська область, Дубенський район

До уваги мешканців громади!

Дата: 24.01.2023 12:32
Кількість переглядів: 312

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Фізична особа-підприємець Асатрян Самвел Артуши,

Ідентифікаційний код 2290415731

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

  1. Інформація про суб’єкта господарювання:

Фізична особа-підприємець Асатрян Самвел Артуши,

Юрид. адреса: 35622, Рівненська область, Дубенський район, Привільненська громада, с. Дубрівка, вул. Дубенська, 27.

Фактична адреса: 35622, Рівненська область, Дубенський район, Привільненська громада, с. Привільне.

тел.: +380634348276.

  1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи:

Планованою діяльністю передбачається «Виробництво асфальтобетонних сумішей на проммайданчику ФОП Асатрян Самвел Артуши яке здійснюється на асфальтобетонній установці ДС-158». Асфальтозмішувальна установка працює на дизельному паливі, в наземній ємності 3 м3.

Асфальтобетонна установка включає три цехи: змішувальний, цех мінерального порошку і бітумний. Для виконання всього комплексу технологічних операцій до складу АБУ входить наступне технологічне обладнання:

- асфальтозмішувальна установка;

- приймальні пристрої для кам'яних матеріалів, майданчики для їх зберігання і машини для їх подачі в бункери асфальтозмішувальних установок;

- приймальні пристрої для бітуму, ємності для бітуму, бітумонагрівальне обладнання;

- приймальні пристрої, ємності для зберігання мінерального порошку і насоси (пневмосистеми) для подачі його до змішувача;

- завантажувальний пристрій (скіп або елеватор) готової суміші, бункери накопичувачі готової суміші;

- блок управління (кабіна оператора).

Технічна альтернатива 1.

Альтернативою мобільної асфальтобетонної установки ДС-158 розглядався варіант встановлення бітумно-емульсійної установки Marini TOP TOWER 3000.

У зв’язку з тим, що використання технологій мобільної асфальтобетонної установки ДС-158 є найбільш ефективною з точки зору раціонального використання матеріалів та технічних можливостей виготовлення продукції.

Технічна альтернатива 2.

Не розглядалася.

  1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи:

Діяльність мобільної асфальтобетонної установки ДС-158 здійснюється на земельній ділянці, розташованій на: 35622, Рівненська область, Дубенський район, Привільненська громада, с. Привільне.

Територіальна альтернатива 1

В якості територіальної альтернативи 1 розглядався варіант розміщення АБУ на новій земельній ділянці в с. Привільне, з відповідним цільовим призначенням. Проте земельна ділянка має не дуже зручну конфігурацію – занадто вузька, що обмежує можливість зручного розташування обраної установки, складів сипучих матеріалів та допоміжного обладнання.

Територіальна альтернатива 2

Не розглядалася.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:

Ділянка буде використовуватись для виробництва асфальтобетону для дорожнього та інших видів будівництва. Виробництво сприятиме будівництву і ремонту автомобільних доріг, розвитку промислового та житлового будівництва, створенню нових робочих місць, додатковим надходженням до місцевих бюджетів, покращенню економічної ситуації в регіоні.

Метою планованої діяльності є виробництво асфальтобетонних сумішей для будівництва та ремонту автодоріг. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності – поліпшення дорожніх умов та транспортного обслуговування населення, створення на дорогах належних умов безпеки руху, створення нових робочих місць за рахунок працевлаштування місцевого населення із забезпеченням сучасних умов праці, поповнення місцевого бюджету податками.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо):

На проммайданчику ФОП АСАТРЯН САМВЕЛ АРТУШИ зосереджене виробництво асфальтобетонних сумішей на асфальтобетонній установці ДС-158.

Основні етапи виготовлення асфальтобетонних сумішей:

  • розвантаження та зберігання мінеральних матеріалів;
  • сушіння та нагрівання матеріалів;
  • нагрівання бітуму та транспортування його по трубопроводах;
  • сортування гарячого матеріалу за фракціями;
  • дозування матеріалів відповідно до складу;
  • перемішування матеріалів з в’яжучою речовиною;
  • вивантаження готової продукції.

Стаціонарна асфальтозмішувальна установка призначена для виготовлення асфальтобетонних сумішей, що використовуються в дорожньому будівництві по якості, складу та сировині що відповідає вимогам ДСТУ Б.В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» чи ДСТУ Б В.2.7-127:2015 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови»

На установці забезпечено автоматичне дозування кам’яних матеріалів, бітуму, мінерального порошку, пилу, їх перемішування та видача готової суміші в автотранспорт. Управління усією установкою централізоване та здійснюється з пульта управління, розташованого у кабіні оператора.

В процесі роботи асфальтобетонної дільниці використовуються паливні матеріали, заповнювачі, нафтобітум, дизельне паливо.

Просушування та нагрів кам’яних матеріалів відбувається в сушильному агрегаті безперервної дії з системою сушки протитоком. Очистка димових газів, що відходять від сушильного агрегату, від пилу перед викидом в атмосферу здійснюється сухим способом за допомогою рукавного фільтру.

Планова виробнича потужність - 6600,0 т/рік; Продуктивність технологічного устаткування - 5-7 т/год.

При виготовленні асфальтобетону використовуються інертні матеріали (відсів, щебінь різних фракцій), мінеральний порошок, целюлозна, структуруюча добавки та бітум.

передбачено влаштування: паркінгу технологічного транспорту; побутового, адміністративного, лабораторного та санітарно-побутового блоків; вагової; складів інертних матеріалів, протипожежних резервуарів.

Режим роботи підприємства – однозмінний.

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Екологічні, санітарно-епідеміологічні, протипожежні містобудівні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно діючих державних екологічних нормативних документів, будівельних, санітарних і протипожежних норм: Законодавства України, включаючи Водний кодекс України, Кодекс України «Про надра», Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», норми НАПБ А.01.001-2014.

Не допускати перевищення гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел згідно до наказу Мінприроди від 27.06.2006р № 309 та допустимих рівнів шуму відповідно до «Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови», затверджених наказом МОЗ України від 22.02.2019 р. за № 463, дотримуватись нормативного розміру санітарно-захисної зони, яка згідно додатку 4 «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 р. № 173.

Обмеженнями впливу на рослинний і тваринний світ є законодавчі вимоги щодо збереження біорізноманіття об'єктів рослинного і тваринного світу; недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин; запобігання небажаним змінам природних рослинних угруповань та негативному впливу на них господарської діяльності. Основні обмеження, пов'язані із здійсненням діяльності, стосуються наступних соціальних питань: здоров'я населення та його безпеки, стурбованості людей можливим негативним впливом на навколишнє середовище, впливу на зони відпочинку, використання земель.

Відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, передаватимуться іншим організаціям, згідно попередньо укладених договорів, для подальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення;

Здійснюватиметься дотримання охоронних зон інженерних комунікацій та дотримання правил пожежної безпеки. Протипожежні та містобудівні обмеження відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

 

Планована діяльність передбачається в межах земельної ділянки за адресою: на земельній ділянці, що знаходиться по с. Привільне, Привільненська громада, Дубенський район, Рівненська область, 35622. Згідно зонування місцевості, підприємство знаходиться в промисловій зоні. На території ділянки відсутні об’єкти природно-заповідного фонду.

щодо технічної альтернативи 1

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні щодо планової діяльності.

Територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-транспортною та промисловою інфраструктурою (забудовою), яка склалася на території планованої діяльності та поряд з нею; Забезпечення меж санітарно-захисної зони та допустимого рівня впливу шкідливих факторів на цій межі;

Використання земельних площ в межах земельних ділянок, наданих у користування у відповідності з вимогами чинного законодавства.

щодо територіальної альтернативи 1

щодо територіальної альтернативи 2

Аналогічні щодо планової діяльності.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Щодо планової діяльності:

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні та інші вишукування у необхідному обсязі згідно чинного законодавства. Проектні рішення в період будівництва та експлуатації повинні забезпечувати раціональне використання ґрунту, повинні бути передбачені заходи проти дії підтопленню, просіданню, активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювані, захисні та компенсаційні заходи.

Встановлення комплексу технологічного обладнання має здійснюватися з урахуванням вимог техніки безпеки і виробничої санітарії. Передбачено розробку і застосування заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження їх наслідків та захист людей і довкілля від їх впливу.

Інженерна підготовка території включає планування майданчика, вирівнювання ґрунтового покриву; влаштування дорожнього покриття з плит після проведення монтажних робіт для забезпечення нормальних умов маневрування техніки по території згідно затвердженої схеми руху транспорту; забезпечення дотримання протипожежних вимог за рахунок відповідного інженерного оснащення ділянки.

Під’єднання об’єкту до електромереж відповідно до правил приєднання електроустановок до електричних мереж. Підключення інших необхідних комунікацій за допомогою тимчасових інженерних мереж.

Проектні рішення забезпечуватимуть раціональне використання ґрунту, передбачені заходи протидії просіданню, активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювані, захисні та компенсаційні заходи.

щодо технічної альтернативи 1

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні щодо планової діяльності.

щодо територіальної альтернативи 1

щодо територіальної альтернативи 2

Аналогічні щодо планової діяльності.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Повітряне середовище: джерелами впливу на повітряне середовище є: місця розвантаження, зберігання, завантаження, вузли пересипання сировини; живильний агрегат, транспортерні стрічки, сушильний барабан, резервуари зберігання бітуму, змішувальні установки, місця відвантаження готової продукції, резервуари зберігання бензину та дизельного палива, паливно-роздавальні колонки, транспорт.

В процесі діяльності в атмосферне повітря потрапляють наступні забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом; азоту діоксид, вуглецю оксид, ангідрид сірчистий, зола сланцева, заліза оксид, марганцю оксид, пил абразивно-металічний, бензин, толуол, ксилол, бензол, вуглеводні насичені С12-С19 у перерахунку на сумарний органічний вуглець, а також метан, вуглецю діоксид та азоту (1) оксид.

З урахуванням реалізації природоохоронних заходів, вплив підприємства характеризується як допустимий.

Водне середовище: питні потреби забезпечуються привозною водою; забезпечення водою для санітарно-гігієнічних та технічних потреб здійснюється з підземних та поверхневих джерел водопостачання.

На об’єкті не передбачається скид стічних вод безпосередньо у водоймища та ґрунтові води. Господарсько-побутові стічні води потраплятимуть в водонепроникну ємність, зливові та талі води в ємність для поливу території, з попереднім очищенням. Потенційний вплив планованої діяльності на водне середовище знаходитиметься в межах допустимих норм.

Ґрунти: можливий незначний механічний вплив в процесі монтажу устаткування. При цьому погіршення показників фізико-механічних властивостей ґрунтів не відбуватиметься. Обладнання монтується на майданчику, що має тверде покриття та не вимагає виконання спеціальних фундаментів. Вплив на земельну ділянку допустимий.

Відходи: в процесі розміщення та експлуатації утворюватимуться відходи, ідентифіковані за державним класифікатором відходів. По мірі накопичення всі відходи будуть вивозитись та передаватись спеціалізованим підприємствам для подальшого вивезення та утилізації згідно попередньо підписаних договорів, що укладатимуться щорічно або діятимуть на умовах пролонгації

Шум: розповсюдження шуму в межах виробничого майданчика і встановленої СЗЗ не перевищуватиме допустимих значень.

Рослинний і тваринний світ та об’єкти природно-заповідного фонду: вплив не передбачається. Об’єкти природного заповідного фонду в районі розташування підприємства відсутні.

Навколишнє соціальне середовище: поліпшення дорожніх умов та транспортного обслуговування населення, створення на дорогах належних умов безпеки руху, підвищення зайнятості місцевого населення, збільшення відрахувань з прибутку у місцевий бюджет тощо.

Навколишнє техногенне середовище: мінімальний, допустимий.

Вплив на довкілля, здоров’я та умови проживання населення знаходитиметься в межах доступних нормативних значень. Передбачені технологічні рішення, методи керування та застосовані заходи забезпечують дотримання норм діючого природоохоронного та санітарного законодавства.

Слід зазначити, що вплив на довкілля технологічного обладнання мобільної асфальтобетонної установки носитиме тимчасовий характер – тільки на період експлуатації на даній земельній ділянці.

щодо технічної альтернативи 1

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні щодо планової діяльності.

щодо територіальної альтернативи 1

Ґрунти, земельні ресурси: землі, що підлягають впливу планованої діяльності відносяться до земель для промисловості.

щодо територіальної альтернативи 2

Аналогічні щодо планової діяльності.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”):

Планована діяльність з розміщення асфальтобетонної установки, відноситься до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (згідно п. 4 та п.11 ч. 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; 2059-VIII від 23 травня 2017 року).

- ч.  11 – Інші види діяльності: споруди та виробництва штучних мінеральних волокон, виробництво екструдованого пінополістиролу, утеплювачів, асфальтобетону.)

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав):

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля - відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Дослідження впливу на повітряне, водне, геологічне середовища та ґрунт, а також на соціальне і техногенне середовища, рослинний та тваринний світ, клімат, передбачається виконання розрахунків розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі, аналіз концентрації шкідливих речових на межі санітарно-захисної зони і на межі житлової забудови, розрахунків ризиків та рівнів шуму.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості:

Планована суб’єктом господарювання діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

- проведення громадського обговорення планованої діяльності;

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

«Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля».

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності:

Згідно чинного законодавства України частини третьої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» рішенням про провадження даної планованої діяльності буде:

- Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження планової діяльності, що видається - Департаментом екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації, що розташоване за

адресою: 33028, м. Рівне, вул. Саймона Сміта, 20; тел.: (0362) 62-03-64;

факс: (0362) 62-03-64; e-mail: info@ecorivne.gov.ua Директор, Захарчук Володимир Васильович

 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь