Привільненська громада

Рівненська область, Дубенський район

Рішення сесії

 

У К Р А Ї Н А

ПРИВІЛЬНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ДУБЕНСЬКОГО  РАЙОНУ  РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

(Восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від «09» червня 2017р.                                    

 

 

                                             № 373

Про  місцеві  податки  і  збори (податок  на  нерухоме  майно, відмінне  від  земельної  ділянки)

 

 

 

         Керуючись ст. 144 Конституції України, п.24 розділу 1 ст.26, ст.69 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до ст. 10, пп. 14.1.12 ст.14, ст.265, 266 Податкового кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів  України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р. №71-VІІІ, за  погодженням  з постійною комісією сільської ради з питань  бюджету ,фінансів та соціального розвитку села, сільська рада

                                                      ВИРІШИЛА:

 

        1. Установити  на  території  Привільненської сільської  ради податок  на  нерухоме  майно, відмінне  від  земельної  ділянки.

        2.Затвердити  Положення  про  податок  на  нерухоме  майно, відмінне  від  земельної  ділянки,  згідно  з  додатком   1.

        3. Вважати  таким,  що  втратило  чинність,  рішення  сільської  ради № 22 від 14 липня  2016року «Про місцеві  податки  і  збори (податок  на  нерухоме  майно, відмінне  від  земельної  ділянки)» із змінами і доповненнями.

        4.Рішення  сільської  ради  в  десятиденний  термін   опублікувати  в  засобах  масової  інформації.

         5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань  бюджету, фінансів, тендерної політики та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

            Сільський голова                                          Ю.В.Момотюк

         

                                                                                 

                                                                                 Додаток  1

                                                                                 до  рішення сільської ради

                                                                                 від « 09» червня    2017  року

                                                                                 № 373

                                                                                                                                  

П О Л О Ж Е Н Н Я

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,

          на території Привільненської сільської ради

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Привільненської сільської ради  (далі – Положення) розроблено на основі Податкового кодексу України, затвердженого 02 грудня 2010 року з наступними змінами та доповненнями, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів  України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р. №71-VІІІ.
 

1.2. Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території Привільненської сільської ради.

Розділ 2. Платники податку

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в  тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розміщеної на території Привільненської сільської ради.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

        а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній  частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

        б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній  сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

       в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

Розділ 3. Об'єкт оподаткування

3.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової  та нежитлової нерухомості,  в тому числі його частка.

3.2. Не є об'єктом оподаткування:

          а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

          б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

          в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість, непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и)  об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими ситуаціями (положеннями).

Розділ 4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

4.4. У разі наявності у платника податку - фізичної особи більше одного об’єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної загальної площі таких об’єктів з урахуванням норм пункту 5.1. розділу 5  цього Положення.

Розділ 5. Пільги із сплати податку

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а)  для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 70 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 160 кв. метрів;

в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 210 кв. метрів.

            Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

            Пільги із сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).

           Пільги зі сплати податку надаються:

  • у розмірі 100 відсотків інвалідам І групи, багатодітним сім'ям, малозабезпеченим сім'ям, учасникам війни 1941-1945 років (крім осіб, прирівняних до них), учасникам АТО.
  • у розмірі 50 відсотків інвалідам ІІ групи, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасникам бойових дій на території інших держав.

Пільги з податку, що сплачується на території Привільненської сільської ради з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням Привільненської сільської ради;

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

                              Розділ 6. Ставка податку

6.1. Ставки податку для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості встановлюються за рішенням Привільненської сільської  ради у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування:

             - для фізичних осіб:

      житлові об'єкти

         0,1 відсоток - для квартири/квартир, загальна площа яких перевищує 70 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, загальна площа яких  перевищує 160 кв. метрів;

      нежитлові об'єкти:

        а)  0,3 відсотка  - будівлі готельні: готелі, мотелі, кемпінги, ресторани та бари, туристичні бази, будинки відпочинку;

        б) 0,3 відсотка - будівлі офісні: будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

        в) 0,3 відсотка будівлі торговельні: торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

      г) 0,3 відсотка – гаражі: гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

      ґ) 0,1 відсотка - будівлі промислові та склади;

      д) 0,01 відсотка - господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

    е) 0,5 відсотка - інші будівлі.

          - для юридичних осіб встановлюються:

а) 1 відсоток - для квартир, загальна площа яких перевищує 70 кв. метрів, та житлових будинків, загальна площа яких  перевищує 160 кв. метрів.           

 нежитлові об'єкти:

        а)  0,5 відсотка  - будівлі готельні: готелі, мотелі, кемпінги, ресторани та бари, туристичні бази, будинки відпочинку;

        б) 0,3 відсотка - будівлі офісні: будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

        в) 0,5 відсотка будівлі торговельні: торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування, заправки автомобілів;

      г) 0,5 відсотка – гаражі: гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

      ґ) 0,1 відсотка - будівлі промислові та склади;

      д) 0,5 відсотка - інші будівлі.

Розділ 7. Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює  календарному року.

Розділ 8. Порядок обчислення суми податку

8.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника нерухомості у такому порядку:

 а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" п.5.1. розділу 5 цього Положення, та відповідної ставки податку;

 б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" п.5.1. розділу 5 цього Положення, та відповідної ставки податку;

 в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" п.5.1. розділу 5 цього Положення, та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із  загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з пунктом 8.1. розділу 8 цього Положення та відповідні платіжні реквізити, зокрема, Привільненської сільської ради за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

          Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об'єкт.

            Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

          Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

 - об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

-  розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

 - права на користування пільгою із сплати податку;

-  розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

          У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення.

8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані до 15 квітня року, в якому набрало чинності це положення, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна  станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

8.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому законом, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

         Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Розділ 9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

9.1. У разі переходу права власності на об'єкт  оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

9.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Розділ 10. Порядок сплати податку

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта  оподаткування і зараховується до бюджету Привільненської сільської ради, згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Розділ 11. Строки сплати податку

11.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

 а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

 б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

      

 

 

 

 Сільський голова                                             Ю.В.Момотюк

 

                                                      

                                           У К Р А Ї Н А

ПРИВІЛЬНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ДУБЕНСЬКОГО  РАЙОНУ  РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                            (восьме скликання)

                                                                                Р І Ш Е Н Н Я

 

Від «09» червня 2017р.                               

 

 

                                                 № 368

Про місцеві  податки  і  збори (плата  за  землю)

 

 

     Керуючись п.35 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  статтями 269-288 Податкового кодексу України, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів  України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р. №71-VІІІ, п.274.1 ст.274 та п.277.1 ст.277 Закону України від 20.12.2016 р. №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році»,Закону України від 05.02.2015р. №157-VIII «Про добровільне обєднання територіальних громад», за  погодженням  з  постійною комісією сільської ради з питань  бюджету, фінансів,   та соціального розвитку села, земельною  комісією, сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

      1. Встановити  на  території  Привільненської сільської  ради  плату за  землю  у  формі  земельного  податку  та  орендної  плати  за  земельні  ділянки  державної  та  комунальної  власності.

     2. Затвердити ставки земельного податку на земельні ділянки  на  території Привільненської  сільської ради :

                - за земельні ділянки  житлової забудови в межах населених пунктів  – 0,03 відсотки від їх нормативної грошової оцінки;

                - за земельні ділянки сільськогосподарських угідь  – 0,30 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

                - за земельні ділянки загального користування -1,0 відсоток від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

                - за земельні частки (паї) – 0,30 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

                 - за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім підприємств та установ  державної і комунальної форми власності) – 1,0 відсоток від їх нормативної грошової оцінки;

               - за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні  установ  державної і комунальної форми власності – 1,0 відсоток від їх нормативної грошової оцінки;

               - за земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності органів місцевого самоврядування - 1,0 відсоток від їх нормативної грошової оцінки;

               - за земельні ділянки сільськогосподарських угідь, розташованих за межами населених пунктів, нормативно-грошову оцінку яких не проведено-0,30 відсотків від нормативно-грошової оцінки ріллі по області;

                 - за земельні ділянки які відносяться до земель громадської забудови або земель транспорту , які надані для торгівлі нафтопродуктами, скрапленим газом для автотранспорту- 3 відсотки від їх нормативної грошової оцінки;

               - за земельні ділянки різного цільового призначення, окрім  земель сільськогосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів, нормативно-грошову оцінку яких не проведено-1,5 відсотка від нормативно-грошової оцінки ріллі по області;

                - для всіх інших земельних ділянок – у розмірі 1,5 відсотка від їх нормативно грошової оцінки.

      3.Звільнити від сплати земельного податку заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету, комунальні заклади установи та організації , що є спільною власністю територіальної громади а також підприємства та установи державної і комунальної форми власності , військові формування Міністерства оборони України  які утримуються за рахунок коштів державного бюджету.

     4. Рішення  сільської  ради  в  десятиденний термін  опублікувати  в  засобах  масової  інформації.

     5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань  бюджету, фінансів та соціального розвитку села.

 

 

 

                    Сільський голова                                              Ю.В.Момотюк

 

 

 

                                                

                                           У К Р А Ї Н А

                         ПРИВІЛЬНЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

              ДУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                   /восьме скликання/

                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

№ 369                                         від „09 ”  червня 2017року

 

 

  Про затвердження положення

«Про справляння плати за землю

на території Привільненської сільської ради»

                 

             В зв’язку зі змінами в бюджетному та податковому законодавстві України керуючись ст.. 143,144 Конституції України,ст.. 269-288 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи № 71-VIII від 28.12.2014 року» , Закону України від 20.12.2016 р. №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році»,Закону України від 05.02.2015р. №157-VIII «Про добровільне обєднання територіальних громад» ст.26 п.34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

 

                                  В И Р І Ш И Л А :

 

       1.Затвердити «Положення про справляння плати за землю на території Привільненської сільської ради» (додається).

      2.Дане рішення набирає чинності з 01.01.2018 року.

      3. Виконкому Привільненської сільської ради забезпечити оприлюднення «Положення про справляння плати за землю на території Привільненської сільської ради».

      4.Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів,   та соціального розвитку села .

 

 

       Сільський голова:                                                    Ю.В.МОМОТЮК

 

 

 

                                                                                                                                                             

                                                                                          Додаток 1

                                                                                    до рішення сільської ради

                                                                                   від  09 червня 2017 року

                                                                                       № 369

 

 

 

       «Положення про справляння плати за землю на території   

                       Привільненської  сільської ради»

 

 

   Положення про встановлення плати за землю на території Привільненської сільської ради – Положення) розроблено відповідно до Податкового кодексу України.

   Плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності;

 

1. Платники земельного податку

1.1. Платниками земельного податку є:

1.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

1.1.2. землекористувачі.

2. Об'єкти оподаткування

 2.1. Об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності, користуванні.

2.2 Земельні частки (паї) які перебувають у власності.

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації.

3,2 Площа земельних ділянок нормативно-грошову оцінку яких не проведено.

4. Ставки земельного податку за земельні ділянки

4.1. Ставка податку за земельні ділянки житлової та громадської забудови в межах населених пунктів встановлюється у розмірі 0,03 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

4.2. Ставка податку за земельні ділянки, що відносяться до земель сільськогосподарського призначення встановлюється у розмірі 0,30 відсотка від їх нормативної грошової оцінки . 

4.3. Ставка податку за земельні частки (паї) встановлюється у розмірі 0,30 відсотка від їх нормативної грошової оцінки .

4.4.Ставка податку за земельні ділянки загального користування встановлюється у розмірі 1,0 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. 

4.5. Ставка податку за земельні ділянки які перебувають в постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім підприємств та установ державної та комунальної форм власності ) 1,0 відсотка від їх нормативно-грошової оцінки.

4.6. Ставка податку за земельні ділянки які перебувають в постійному користуванні  установ державної та комунальної форм власності встановлюється в розмірі  1,0 відсотка від їх нормативно-грошової оцінки.

4.7. Ставка податку за земельні ділянки які перебувають в комунальній  власності під об’єктами громадської забудови встановлюється в розмірі  1,0 відсотка від їх нормативно-грошової оцінки.

4.8. Ставка податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь , розташованих за межами населених пунктів , нормативно-грошову оцінку яких не проведено встановлюється у розмірі 0,30 відсотків від нормативно-грошової оцінки ріллі по області.

   4.9. Ставка податку за земельні ділянки які відносяться до земель громадської забудови або земель транспорту , які надані для торгівлі нафтопродуктами, скрапленим газом для автотранспорту- 3 відсотки від їх нормативної грошової оцінки.

 4.10. Ставка податку за земельні ділянки різного цільового призначення, окрім земель сільськогосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів нормативно-грошову оцінку яких не проведено встановлюється в розмірі 1,5 відсотка від нормативно-грошової оцінки ріллі по області.

4.5. Ставка податку для всіх інших  земельних ділянок встановити в розмірі 1,5 відсотка від їх нормативно грошової оцінки

5. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб

5.1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб встановлюються відповідно до статті 281 Податкового кодексу України.

       Від сплати податку звільняються:

5.1.1. інваліди першої і другої групи;

5.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

5.1.3. пенсіонери (за віком);

5.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

5.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

5.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 5.1 цієї статті, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

5.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

5.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара;

5.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

5.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

5.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

5.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику фіксованого сільськогосподарського податку.

 5.4 Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб встановлюються відповідно до статті 282 Податкового кодексу України.

 5.4.1. Від сплати податку звільняються:

5.4.2. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів.

5.4.3. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.Зазначені організації мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування цією пільгою , який надається уповноваженним органом.

5.4.4.дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування ,заклади культури та науки, освіти, охорони здоровя, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

5.4.5.державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення та відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України , які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.У разі виключення таких підприємств , установ та організацій з Реєстру неприбуткових установта організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення , а податок сплачується починаючи з місяця, натупного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

 5.4.6.  Звільняються від сплати земельного податку за земельні ділянки заклади  установи та організації які повністю утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету а також підприємства та установи державної і комунальної форми власності, військові формування Міністерства оборони України які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, комунальні заклади установи та організації що є спільною власністю територіальної громади

6. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню

6.1. Не сплачується земельний податок за земельні ділянки визначені статтею 283 Податкового кодексу України.

7. Порядок обчислення земельного податку

7.1. Порядок обчислення та строк сплати плати за землю визначені статтею 286-287 Податкового кодексу України.

7.2 Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

7.3 Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік з розбивкою рівними частинами по місяцях.

7.4 За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

7.5 Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

7.6 За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

7.7 Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1статті 281 Податкового кодексу за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

8. Податковий період.

8.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

8.2 Базовий податковий період починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств  а також в зв’язку з набуттям права власності на нові земельні ділянки може бути меншим за 12 місяців)

9. Строк сплати та порядок плати за землю

 9.1 Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

9.2 Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

9.3 Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення. Фізичним особам у сільській місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських рад за квитанцією про приймання податкових платежів.

9.4 При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

9.5 У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами,  податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

9.6 Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

10. Порядок зарахування плати за землю

10.1. Плата за землю зараховується до місцевого бюджету Привільненської сільської ради у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для плати за землю.

11. Орендна плата

11.1 Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди земельної ділянки зареєстрований відповідно до законодавства.

11.2 Платником оренди  є орендар земельної ділянки.

11.3 Обєктом оподаткування є земельна ділянка надана в оренду.

11.4 Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди і не може бути меншим від розміру земельного податку , встановленого для відповідної категорії земельних ділянок  і більше 12 відсотків від нормативно-грошової оцінки ділянки.

Розмір орендної плати за земельні ділянки встановлюється у відсотку  від нормативної грошової оцінки ділянки відповідно до таблиці:

 

Розміри відсотків від нормативно-грошової оцінки землі, що застосовуються для обчислення орендної плати за користування земельними

          ділянками на території Привільненської сільської ради

 

№ п/п

           Функціональне використання землі

Розмір відсотків

 

Для об’єктів , що знаходяться на землях житлової та громадської забудови:

 

1

Об’єкти житлової забудови:

 -   для будівництва та обслуговування житлового будинку,

  господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

- для будівництва індивідуальних гаражів

- для іншої житлової забудови

 

 

   0,05

2

Об’єкти громадської забудови

 

2.1

Об’єкти громадського призначення

 

 

-для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування;

- для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоровя , та соціальної допомоги;

- для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти та науки;

-для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій;

- для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування;

- для будівництва та обслуговування закладів громадського харчування;

- для будівництва та обслуговування об’єктів у сфері відпочинку та розваг,культури та спорту;

- для будівництва та обслуговування адміністративних приміщень об’єктів громадського призначення;

- для будівництва та обслуговування складських приміщень обєктів громадського призначення для зберігання майна в некомерційних цілях;

Для інших об’єктів громадського призначення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3,0

2.2

Об’єкти комерційного використання

 

 

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі:

 

2.2.1

-магазини для роздрібної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами;

   4,0

2.2.2

-торгівля поліграфічною продукцією,печатною продукцією засобів масової інформації (газети, журнали тощо)

   3,0

2.2.3

-торгівля ювелірними виробами із дорогоцінних металів

    10

2.2.4

-торгівля із тимчасових споруд

    4,0

2.2.5

-складське господарство для оптової та роздрібної торгівлі та зберігання майна , продукції для її здійснення; надання послуг по зберіганню продукції та майна;

 

     8,0

2.2.6

-приватні аптеки;

    6,0

2.2.7

-торгівля чорними та кольоровими металами, вторинною сировиною.

    8,0

 

        Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування:

 

2.2.8

-туристичні агентства, бюро подорожей;

    4,0

2.2.9

-готелі;

    6,0

2.2.10

-ресторани,кафе,бари,нічні клуби;

    8,0

2.2.11

-їдальні;

    3,0

2.2.12

-літні майданчики;

    3,0

 

    Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування та надання різних    

                   послуг:

 

2.2.13

-пошиття та ремонт одягу, взуття, хімчистка, пральні, ремонт побутової техніки, тощо;

    3,0

2.2.14

-ремонт та виготовлення ювелірних виробів;

    7,0

2.2.15

-фотоательє, фотосалони,фотостудії;

    3,0

2.2.16

-салони молодят, салони краси;

    4,0

2.2.17

-ломбарди,Інтернет-кафе;

    10,0

2.2.18

-дрібний ремонт взуття, одягу та годинників;

    3,0

2.2.19

-лазні, сауни;

    8,0

2.2.20

-бюро обрядових послуг;

    4,0

2.2.21

-офіси та адміністративні приміщення для надання всіх видів юридичних та інформаційних послуг, в тому числі експертних та страхових; для здійснення бухгалтерського обліку,оподаткування, аудиту, операцій з нерухомістю, рекламою тощо (нотаріальні, адвокатські контори, контори юридичної консультації, страхові компанії, рекламні агентства, приватні проектно- вишукувальні роботи тощо);

 

 

 

    4,0

2.2.22

-автотехобслуговування та ремонт автомобілів;

    4,0

2.2.23

-платні автостоянки;

    7,0

2.2.24

-приватні лікувальні оздоровчі заклади;

    5,0

2.2.25

-приватні фітнес-клуби,тренажерні зали,інші спортивні зали.

    5,0

2.2.26

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ;

   8,0

2.2.27

Для будівництва та обслуговування будівель приватних закладів,споруд освіти та науки, культурно-просвітницького обслуговування;

 

   3,0

2.2.28

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури;

   5,0

2.2.29

Для будівництва та обслуговування будівель приватних видавництв газет, журналів тощо;

    4,0

2.2.30

Для інших об’єктів комерційного використання.

    5,0

 

 Для об’єктів що знаходяться на землях промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

 

3

    Для об’єктів промисловості:

 

3.1

Для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами;

 

   6,0

3.2

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствам переробної ,машинобудівної, хімічної, деревопереробної промисловості, металургії та оброблення металу, переробки та утилізації чорних та кольорових металів, вторинної сировини, виготовлення меблів та столярної продукції ,легкої , поліграфічної та іншої промисловості, виробництво продуктів харчування та товарів широкого вжитку, в т.ч.

 

 

   5,0

3.2.1

-виробництво алкогольних , слабоалкогольних та прохолоджу вальних напоїв;

   5,0

3.3

Для розміщення та експлуатації основних ,підсобних і допоміжних будівель і споруд будівельних організацій та підприємств;

 

   4,0

3.4

Для розміщення та експлуатації основних , підсобних і допоміжних  будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води);              

 

   5,0

3.5

Для розміщення та експлуатації основних , підсобних і допоміжних будівель та споруд, призначених для автотехобслуговування та ремонту автомобілів об’єктів промисловості;

 

   5,0

3.6

Для розміщення та експлуатації основних , підсобних і допоміжних складських приміщень об’єктів промисловості для зберігання майна в некомерційних цілях;

 

    3,0

3.7

Для будівництва та обслуговування адміністративних приміщень об’єктів промисловості;

    3,0

3.8

Для інших об’єктів промисловості

    3,0

3.9

Об’єкти комерційного використання на землях промисловості:

 

3.9.1

Для розміщення та експлуатації основних , підсобних і допоміжних будівель та споруд , призначених для автотехобслуговування та ремонту автомобілів в комерційних цілях;

 

    6,0

3.9.2

Для розміщення та експлуатації основних , підсобних і допоміжних будівель та споруд пунктів прийому та торгівлі брухту чорних та кольорових металів, вторинної сировини;

 

    5,0

3.9.3

Для розміщення та експлуатації основних , підсобних і допоміжних складських приміщень для комерційного використання;

 

    4,0

3.9.4

Для будівництва та обслуговування офісів та адміністративних приміщень об’єктів комерційного використання;

 

   5,0

3.9.5

Для інших об’єктів комерційного використання

   4,0

4

  Об’єкти транспорту:

 

4.1

Для розміщення та експлуатації  будівель та споруд залізничного, автомобільного, трубопровідного, повітряного транспорту, міського електротранспорту;

 

   4,0

4.2

Для розміщення та експлуатації автостоянок громадського призначення , кооперативних автостоянок для зберігання особистих транспортних засобів громадян та автостоянок підприємств в некомерційних цілях;

 

    5,0

4.3

Для розміщення та експлуатації основних , підсобних і допоміжних складських приміщень об’єктів транспорту для зберігання майна в некомерційних цілях;

 

   3,0

4.4

Для будівництва та обслуговування адміністративних приміщень об’єктів транспорту;

   3,0

4.5

Для інших об’єктів транспорту

   3,0

4.6

Об’єкти комерційного використання на землях транспорту:

 

4.6.1

Для розміщення та експлуатації основних , підсобних і допоміжних будівель та споруд призначених для автотехобслуговування  та ремонту автомобілів в комерційних цілях;

 

    4,0

4.6.2

Для розміщення та експлуатації основних , підсобних і допоміжних будівель та споруд для торгівлі нафтопродуктами,скрапленим та стиснутим газом для автотранспорту;

 

    10,0

4.6.3

Для розміщення та експлуатації основних , підсобних і допоміжних складських приміщень для комерційного використання;

 

    6,0

4.6.4

Для будівництва та обслуговування офісів та адміністративних приміщень об’єктів комерційного використання;

 

     6,0

4.6.5

Для інших об’єктів комерційного використання.

     6,0

5.

  Об’єкти звязку

 

5.1

Для будівництва та обслуговування будівель та споруд телекомунікацій, мобільного, супутникового зв’язку тощо в некомерційних цілях;

 

   3,0

5.2

Для розміщення та експлуатації основних , підсобних і допоміжних складських приміщень об’єктів зв’язку для зберігання майна в некомерційних цілях;

 

   3,0

5.3

Для будівництва та обслуговування адміністративних приміщень об’єктів зв’язку;

   3,0

5.4

Для інших об’єктів зв’язку.

   3,0

5.5

Об’єкти комерційного використання на землях зв’язку:

 

5.5.1

Для будівництва та обслуговування будівель та споруд телекомунікацій, мобільного, супутникового зв’язку тощо в комерційних цілях;

 

     12,0

5.5.2

Для розміщення та експлуатації основних , підсобних і допоміжних складських приміщень об’єктів зв’язку  в комерційних цілях;

 

    10,0

5.5.3

Для будівництва та обслуговування офісів та адміністративних приміщень для комерційного використання;

 

     6,0

5.5.4

Для інших об’єктів комерційного використання.

    6,0

6.

Об’єкти енергетики.

     10,0

7.

Для об’єктів іншого призначення

   4,0

8.

Для об’єктів , що знаходяться на землях інших цільових призначень :

  • для ведення особистого селянського господарства, індивідуального садівництва та городництва.

 

  •  сінокосіння та випасання худоби

 

  - для ведення фермерського господарства

 

 

   0,5

 

 

   1,0

 

    3,0

 

12. Контроль

12.1. Контроль за правильністю та своєчасністю сплати плати за землю здійснюється  Дубенською об’єднаною державною податковою інспекцією. 

 

13. Відповідальність

13.1. Відповідальність за повноту та правильність справляння, своєчасність сплати плати за землю до місцевого бюджету покладається на платників відповідно до Податкового кодексу України.

 

           Сільський голова:                                     Ю.Момотюк

 

 

У К Р А Ї Н А

 ПРИВІЛЬНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДУБЕНСЬКОГО  РАЙОНУ  РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

(Восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від « 09» червня  2017р.                     

 

 

                                           № 370

Про встановлення ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території Привільненської сільської ради

 

 

              Керуючись п.203 ч.1 ст.69 Бюджетного кодексу України, ст.215.3.10 Податкового кодексу України, п.24 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів  України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р. №71-VІІІ, за  погодженням  з   постійною комісією сільської ради з питань  бюджету та фінансів,  податкової  політики,  розвитку  промисловості  та соціального  розвитку  села,  сільська рада

                                                          ВИРІШИЛА:

                   1. Встановити ставку акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України у відсотках від вартості (з податком на додану вартість), у розмірі 5 відсотків.

     2.Рішення сільської ради № 23 від 14 липня 2016року «Про встановлення ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території Привільненської сільської ради» вважати таким,що втратило чинність

      3. Рішення  сільської  ради  в  десятиденний  термін  опублікувати  в  засобах  масової  інформації.

      4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію   з питань  бюджету, фінансів,тендернї політики та планування соціально-економічного розвитку.(голова комісії Грицюк Т.Д.).

 

                           

 

 

 

Сільський голова                                Ю.В.Момотюк        

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ПРИВІЛЬНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ДУБЕНСЬКОГО  РАЙОНУ  РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

(восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від «09» червня  2017р.                                

                                                      № 371

Про встановлення ставки транспортного податку на території  Привільненської сільської  ради

 

 

    Керуючись ст.69 Бюджетного кодексу України, ст.267 Податкового кодексу України, п.24 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів  України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р. №71-VІІІ, за погодженням  з постійною комісією сільської ради з питань  бюджету та фінансів,  податкової політики, розвитку  промисловості  та   соціального розвитку села,  сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1. Встановити ставку транспортного податку на легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см  з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль.

       2.Рішення сільської ради від 14 липня 2016 року № 24 «Про встановлення ставки транспортного податку на території  Привільненської сільської  ради» вважати таким,що втратило чинність.

       3. Рішення  сільської  ради  в  десятиденний  термін  опублікувати  в  засобах  масової  інформації.

 

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  сільської  ради з питань  бюджету ,фінансів, тендерної політики та планування соціально-економічного розвитку ( голова комісії Грицюк Т.Д.).

 

              Сільський голова                                          Ю.В.Момотюк

 

                                            

                                            У К Р А Ї Н А                    

               ДУБЕНСЬКИЙ   РАЙОН     РІВНЕНСЬКА   ОБЛАСТЬ

                        ПРИВІЛЬНЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

                                  ( восьме  скликання  )                                                                                  

                                         Р І Ш Е Н Н Я                                                      

№ 372                                                              від 09 червня  2017 року

 

Про справляння туристичного збору

на території Привільненської сільської ради

 Керуючись пунктом 24 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Податковим кодексом України, з метою поповнення місцевого бюджету , сільська рада     

                                     В И Р І Ш И Л А :

  1. Встановити з 01.01.2018 на території Привільненської  сільської ради туристичний збір.

2. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати туристичного збору (додаток 1);

3.Рішення сільської ради №25 від 14 липня 2016 року вважати таким,що втратило чинність.

4.Рішення сільської ради в десятиденний термін опублікувати в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  бюджету, фінансування,тендерної політики та планування соціально-економічного розвитку(голова комісії Грицюк Т.Д.)

 

 

Сільський голова                                                                 Ю.В.Момотюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення сільської ради                                       

                                                                                         від 09.06.2017 № 372

  Положення

про  порядок обчислення та сплати  туристичного  збору  на території Привільненської сільської ради

Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

Платники збору

Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію ради, на території якої діє рішення сільської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

Платниками збору не можуть бути особи, які:

     а) постійно  проживають,  у  тому  числі  на умовах договорів найму,  у селі на території сільської ради;

     б) особи, які прибули у відрядження;

     в) інваліди,   діти-інваліди   та   особи,  що  супроводжують інвалідів  I  групи  або   дітей-інвалідів   (не   більше   одного супроводжуючого);

     г) ветерани війни, учасники АТО;
     ґ) учасники  ліквідації  наслідків  аварії  на Чорнобильській АЕС;

     д) діти віком до 18 років;    

Ставка збору

Cтавка встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору.

База справляння збору

Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі)  за вирахуванням податку на додану вартість.

До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

Податкові агенти

Справляння збору може здійснюватися:

а) адміністраціями готелів, іншими закладами готельного типу,

в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються сільською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з сільською  радою.

Особливості справляння збору

Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

Порядок сплати збору

Збір сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

          

 

              Сільський голова:                                             Ю.В.Момотюк


                    

 
31 Січня, 2020 р., 11:38
Завантажити документ можна тут: Про добровільне приєднання територіальної громади сіл Малі Сади, Великі Сади, Придорожне Малосадівської сільської ради Дубенського району Рівненської області до Привільненської сільської об'єднаної територіальної громади Дубенського району Рівненської області

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь